فیوژن و یا جوش ستون فقرات با وسیله گذاری

بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و یا بی ثباتی ستون فقرات ممکن است به جراحی فیوژن ستون فقرات نیاز داشته باشند. بی ثباتی ستون فقرات به عنوان جابه جایی و یا بدشکلی ستون فقرات است که آن را تضعیف و خطر آسیب برای ریشه های عصبی و یا نخاع ایجاد میکند. جراحی فیوژن ستون فقرات برای ایجاد ثبات و تقویت ستون فقرات و برای کاهش کمردرد مزمن بکار برده میشود. در این مرکز  با استفاده از عمل جراحی فیوژن ،  اسپوندیلولیستزیس، اسکولیوز، اختلال شدید دیسک و یا شکستگی ستون فقرات درمان میشود.  معمولا فیوژن  پس از شکست درمان های غیر جراحی توصیه میشود.

فیوژن چیست؟
پیوستن و یا جوش دادن دو یا چند مهره را گویند.  به طور سنتی پیوند استخوان برای این عمل استفاده می شود  که شامل مقدار کمی از استخوان لگن بیمار (اتوگرافت) ، و یا از یک دهنده (آلوگرافت)، و  یا مواد سنتتیک میباشد.
ایمپلنت و یا وسیله خاصی(پیچ، میله، قلاب، کیج)  اغلب در یک عمل جراحی فیوژن استفاده می شود.  ایمپلنت معمولا برای اطمینان از تراز درست بین مهره ها و برای کمک به همجوشی استفاده می شود.  بعلاوه  ایمپلنت سبب  قدرت و ثبات بخشیدن  به ستون فقرات در حال جوش میباشد.
فیوژن همیشه بعد از جراحی بدست نمی آید. سرعت و موفقیت فیوژن بسته به عواملی مانند  سیگار کشیدن، عمل جراحی قبلی و پاتولوژی زمینه ای دارد. با این حال، به تازگی دستیابی به تکنولوژی بافتی احتمال  موفقیت را زیاد کرده است. جراحان در حال قادر به استفاده از جایگزین های استخوان مانند پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMPs) و مواد دیگر در حین عمل جراحی به منظور تسهیل فیوژن هستند. BMP ماده ای است که باعث رشد استخوان میگردد.

98888888

PLIF و TLIF
این دو روش تکنیک های ترکیبی  برای درمان کمر درد مزمن  با استفاده فیوژن قدامی بین مهره ای  هستند.
روش TLIF  که به وفورد در این مرکز به صورت جراحی کم تهاجمی برای این بیماران استفاده میشود ، شامل سه مرحله اصلی است:
1- برنامه ریزی  قبل از عمل،  قبل از عمل جراحی، جراح MRI و سی تی اسکن بیمار را قبل از عمل بررسی میکند تا سایز ایمپلنت مناسب برا بیمار را انتخاب کند.
2.اماده کردن  فضای دیسک.  یک برش کوچک در کنار مهره ها با کنترل اشعه فلوروسکوپی داده میشود و با وسایل مناسب تا دیسک مورد نظر دسترسی بدست می آید ، سپس جراح با دقت دیسک آسیب دیده و بافت اطراف آن را خارج میکند.
3. ایمپلنت گذاری، هنگامی که فضای دیسک آماده شد، پیوند استخوان داخل  ایمپلنت گذاشته میشود، تا جوش بین مهره ای تسریع پیدا کند و سپس ایمپلنت از همان برش کوچک در فضای دیسک گذاشته میشود.

.

اگر شما هر گونه سوال یا نگرانی در مورد عمل جراحی فیوژن ستون فقرات دارید ، لطفا با جراح خود مشورت کنید

خانم 58 ساله که بدلیل تنگی کانال در دو سطح به صورت جراحی کم تهاجمی تحت جراحی TLIF  فیوژن قرار گرفته است.

99999