جراحی با روش کم تهاجمی

برای سال های متمادی  جراحی ستون فقرات شامل ، یک برش بزرگ وسط  کمر، و جدا کردن  عضلات پشت برای دسترسی به ستون فقرات درگیربوده  است. معمولا این روش قدیمی جراحی  به عنوان یک روش “باز” ​​نامیده می شود. یکی از مزایای استفاده از تکنیک های باز این است که  برش بزرگ دسترسی آسان  به آناتومی ستون فقرات را فراهم می کند. جدا کردن عضلات از ستون فقرات سبب درد قابل توجه پس از و  ایجاد چسبندگی و حتی از بین رفتن بافت عضلانی در دراز مدت میگردد. علاوه بر این، از دست دادن خون حین جراحی قابل توجه است، و محل برش جراحی بزرگی باقی خواهد ماند.

در حالی که در بسیاری از موارد روش “باز” ​​هنوز هم ترجیح داده میشود، در حال حاضر جراحی با استفاده از تکنیک جدید به نام جراحی با روش کم تهاجمی (یا حداقل دسترسی) مرسوم شده است. دکتر کرمی و همکاران در این مرکز به خوبی آموزش این تکنیک های جدید جراحی را  دیده اند، و ایه روش در این مرکز ارایه میگردد.
عمل جراحی ستون فقرات با روش کم تهاجمی چیست؟
همانگونه که از نام جراحی با روش کم تهاجمی  بر میآید ،  این روش اجازه می دهد تا جراح با برش کوچکتر در پوست و بدون برش عضلات و صدمه به آنها به ستون فقرات دسترسی پیدا کند. در بیشتر موارد، جراح با استفاده از یک وسیله لوله مانند نازک، که از طریق یک برش کوچک وارد بدن می شود، و با استفاده از میکروسکوپ و یا اندوسکوپ ، تصاویر محل جراحی را روی صفحه نمایش رویت کرده و عمل جراحی را انجام دهد.  این روش به امکانات وسیع در اتاق عمل واشراف کلیه پرسنل به روش جراحی نیازمند است.

1

مزایای استفاده از تکنیک های کم تهاجمی
جراحی کم  تهاجمی ستون فقرات به طور کلی نتیجه مشابه با روش های سنتی دارد. با این حال، مزایای آن به شرح ذیل میباشد:
• کاهش بار عمل.
• آسیب بافت نرم کمتر، به دلیل کاهش برش عضلات.
• درد کمتر برش جراحی.
• کاهش از دست دادن خون.
• بازتوانی سریعتر با درد کمتر بعد از عمل.
• مدت اقامت کوتاه در بیمارستان.
• از آنجا که برش بسیار کوچکتر است ، زخم جراحی کوچکتر و زیباتر است .

استفاده مرکزاز تکنیک های کم تهاجمی
اولویت این مرکز ارائه بهترین مراقبتها  و روشهای درمانی برای بیماران است. به همین دلیل، انواع مختلفی از تکنیک کم تهاجمی که از نظر علمی ثابت شده است، برای بیماران پیشنهاد میکنیم  . تکنیکهای  کم  تهاجمی در این مرکز عبارتند از:
•جراحی دیسک – دیسککتومی

دیسککتومی  به معنای برداشتن دیسک  بین مهره ای است. دراین  عمل ما جراحی با استفاده از میکروسکوپ و لوله ها و یا اندوسکوپ جراحی دیسک صورت میگیرد.
• جراحی بی ثباتی بین مهره ای ناشی از تنگی کانال و آرتروز مهره ای
با استفاده از PLIF و TLIF با روش کم تهاجمی برای بیماریهایی مانند اسپوندیلولیستزی و بیماری دژنراتیو دیسک.
• پیچ گذاری از طریق پوست
جهت جراحی شکستگیهای مهره ها و بی ثباتی مهره در بیماریهای دژنراتیو دیسک ، در این مرکز از پیچ گذاری با روش کم تهاجمی استفاده میشود.

  • ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی
    این روش نسبتا جدید برای درمان شکستگی های فشاری مهره با تزریق سیمان داخل تنه مهره های آسیب دیده میباشد. ما دارای تجربه قابل توجهی در این روش و نتایج بسیار عالی میباشیم. این روش در شکستگیهای مهره در اثر پوکی استخوان و یا تومورها کاربرد دارد.